По назначению

Продукция по назначению: от соли

Эмаль ХВ-785
ГОСТ
7313-75
Цена: от 70 руб./кг